Budweis - České Budějovice - Ческе Будейовице:  Wohnbevölkerung im historischen Zentrum

 
Budweis
 
ArcGIS online Webapp
 
Karten: Vorschau und zum Bearbeiten
 
Im Jupyter-Notebook (z.B. https://notebooks.esri.com/)ansehen:
 
from arcgis.gis import GIS
 
gis = GIS()
map1 = gis.map()
map1
 
from arcgis.mapping import WebMap
webmap_item = gis.content.get("a1e8cc1e26aa4fb0bdd3a16f167d0e49")
webmap = WebMap(webmap_item)
webmap